قیمت سینی نشاء گیاهان : 

قیمت سینی نشا با توجه به مواد اولیه و نوع طراحی و همچنین ضخامت مورد نیاز متفاوت میباشد .

همچنین تعداد سفارش بالاتر باعث پایین آوردن قیمت میشود.

سینی نشا یا سینی کشت بذر با حجم استاندارد مناسب برای انواع کشت بوده و این سینی هابا مهیا کردن تهویه مطلوب از گیاه دز برابر بیماری های قارچی که در اثر رطوبت ایجاد می شود محافظت میکند.

مزیت های کاشت نشاء در سینی نشاء گیاهان:

  • کم کردن طول دوره رشد گیاه
  • پیش رس کردن محصول
  • عدم نیاز به مرقبت بالا
  • تقویت ریشه گیاه
  • رشد کردن سریع گیاه

خاک مناسب برای سینی : 

پر کردن سینی های نشاء از ترکیبات سنگین و فیلتر نشده مانند خاک و ماسه نباید استفاده کرد زیرا در فرایند تولید، جابه جایی و همچنین در هنگام کاشت با مشکل مواجه خواهد شد. و حتما باید  ترکیباتی مانند کوکوپیت، که مانند مکمل غذایی میباشد استفاده کرد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه