سینی نشا و یا سینی کشت ابزار کامل جهت کمک به. کاشت نشا با بهترین کیفیت کیباشد که از مزایای کشت بذر در سینی نشا عبارت است از :

  • تقویت رشد گیاه و افزایش نشاء تولیدی
  • زودرس شدن محصول
  • جلوگیری از هدر رفت بذر
  • رعایت فاصله بین نشا
  • قیمت مناسب سینی نشا و قابلیت مصرف مجدد سینی کشت

نمایش دادن همه 3 نتیجه